OVV ASVZ

Wij geven ons geld uit aan activiteiten met bewoners

Donaties

In 2019 gingen de donaties naar:

- Financiële ondersteuning van € 10,- per bewoner voor activiteiten met bewoners, verwanten, 
  begeleiders en vrijwilligers. 
  Vanaf januari 2019 hebben 33 woongroepen deze bijdrage ontvangen.

- BIM-Box voor Klipper 1
  Op 11 november jl. heeft voorzitter Nico Koorn een BIM Box overhandigd aan Laura Wingelaar,
  teamleidster, en Mien en Mar, bewoners van Klipper 1.
  ‘BIM’ staat voor ‘Beleven In Muziek’, een lichaamsgerichte methode met muziek.
 - Wandborden voor Spinnershoek 1.
   Op 4 juni jl. heeft de penningmeester 3 wandborden aan de bewoners van Spinnershoek 1
   overhandigd:

  • Mini regenmaker
  • Mini waterrad
  • Mini labyrint.

                        

  
- Ombouwen van een duo-fiets naar elektrische ondersteuning.
 
Dankzij een donatie van de OVV is de duo-fiets van de Laagdalemseweg nu omgebouwd, zodat
  deze nu elektrisch wordt ondersteund.
  Op woensdag 1 mei jl. kon voorzitter Nico Koorn de omgebouwde fiets overdragen aan
  de bewoners.

           


- Speciale donatie voor Boldermanege
  De OVV heeft een donatie ontvangen speciaal voor de aanschaf van 2 huifbedpaarden t.b.v.
  Boldermanege. 
 
  
  Misschien een idee voor U om aan ons te doneren?  Dat kan, klik voor het formulier.