OVV ASVZ

ANBI

Gegevens ANBI

Naam Ouder/Verwanten Vereniging Merwebolder, Lingebolder

Fiscaalnummer: 8021.41.882

Bestuur
De heer Nico Koorn, waarnemend voorzitter
Mevrouw Marthy Wachtberger, secretaris
De heer Nico van Delft, penningmeester
Mevrouw Marjo de Bot, algemeen bestuurslid 
Mevrouw Diane Raymakers, algemeen bestuurslid (tijdelijk op non-actief)

Doelstelling

De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen, waar ASVZ de zorg verleent.
De OVV komt op voor de belangen van ouders en andere familieleden/verwanten en daarmee voor de bewoners/ cliënten. 
Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

 

Stukken
Een link naar de documenten die bij de ANBI erkenning gepubliceerd dienen te worden vindt u op deze pagina.