OVV ASVZ

ANBI

Gegevens ANBI

Naam Ouder/Verwanten Vereniging Merwebolder, Lingebolder

Fiscaalnummer: 8021.41.882

Bestuur
De heer Nico Koorn, voorzitter
Mevrouw Marthy Wachtberger, secretaris
De heer Nico van Delft, penningmeester
Mevrouw Marjo de Bot, algemeen bestuurslid 
vacature algemeen bestuurslid

Doelstelling

De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen, waar ASVZ de zorg verleent.
De OVV komt op voor de belangen van ouders en andere familieleden/verwanten en daarmee voor de bewoners/ cliënten. 
Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

 

Stukken
Een link naar de documenten die bij de ANBI erkenning gepubliceerd dienen te worden vindt u op deze pagina.