OVV ASVZ

Privacyverklaring OVV

In verband met de wet op de privacy heeft de OVV een eigen verklaring uitgebracht.
Klik hier.