OVV ASVZ

Ledenvergadering 2020

Stukken voor de ledenvergadering 2020.

Door de coronapandemie zal er in 2020 géén algemene ledenvergadering 
worden gehouden.

Het bestuur heeft de verplichting om verantwoording af te leggen en goedkeuring
te vragen aan de leden voor onderstaande stukken:

- Jaarrekening 2019, klik hier

- Jaarverslag 2019, klik hier

- Verslag kascontrolecommissie,, klik hier

- Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021, klik hier

- Bestuursverkiezing, klik hier

De leden van de OVV moeten voor 1 september 2020 goedkeuring/instemming op
bovengenoemde stukken geven. Dit kan door middel van:

-  Instemmingsformulier, klik hier
-  Per mail : ovv@asvz.nl

Als er voor 1 september 2020 géén bezwaren zijn ingediend, zijn de stukken
definitief en de bestuursleden herkozen.