OVV ASVZ

Ledenvergadering 2020

Stukken voor de ledenvergadering 2020.

Door de coronapandemie is er in 2020 géén algemene ledenvergadering 
gehouden.

Leden hebben schriftelijk ingestemd met goedkeuring van:

- Jaarrekening 2019

- Jaarverslag 2019

- Verslag kascontrolecommissie

- Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021

- Herverkiezing van Nico Koorn, voorzitter, en Marjo de Bot, algemeen bestuurslid.