OVV ASVZ

Nieuwtjes

Hier vindt u nieuwtjes en ook gebeurtenissen van de afgelopen tijd

NIEUWTJES

 • Sprongbox voor Wim Kos Beweegplein Merwebolder
 • Uitslag Rabo Club Support 2022
 • Geslaagde sponsoractie Snoezelruimte Lingebolder
 • Voorlichting Nachtzorg zaterdag 5 november a.s.
 • OVV-NIEUWS zomer 2022
 • Uitleg 'Wet Zorg en Dwang' tijdens groepsvertegenwoordigersoverleg
 • Rabobank Clubsupport: Stem op de OVV!
 • OVV-Nieuwsflits juni 2022
 • Ouders en verwanten ontmoeten elkaar tijdens ledenvergadering OVV
 • Wijzigingen statuten en aangepast huishoudelijk reglement
 • OVV deelt gratis poffertjes uit aan bewoners
 • Jaarstukken 2021
 • Picknicktafel voor Merwebolderterrein
 • Groepsvertegenwoordiger: iets voor u?

* Sprongbox voor Wim Kos Beweegplein Merwebolder
Op de locatie Merwebolder is het Wim Kos Beweegplein gerealiseerd.
De OVV heeft voor dit plein een sprongbox gedoneerd.
Kijk voor een foto onder  'Activiteiten': Donaties 2022.

* Uitslag Rabo Club Support 2022
Op dinsdag 11 oktober jl. is de uitslag van de Rabo Club Support 2022 bekend
gemaakt.
De OVV heeft een bedrag van € 109,31 ontvangen.
Dit bedrag wordt besteed aan de Wim Kos Bewegingstuin op de Locatie Merwebolder.

* Geslaagde sponsoractie Snoezelruimte
 Lingebolder 
Door een sponsoractie van de OVV is er op de locatie Lingebolder
een snoezelruimte gerealiseerd.
Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking kunnen in deze ruimte
genieten van belevingsgerichte activiteiten.
Kijk onder 'Activiteiten' - Donaties 2022 voor een fotocollage.

* Voorlichting Nachtzorg zaterdag 5 november a.s.
In samenwerking met het team van de Nachtdienst organiseert de OVV
een voorlichtingsbijeenkomst 'Nachtzorg'.
Tijdens deze bijeenkomst is er een demonstratie van het uitluister-
systeem en kunt u vragen stellen.
Wilt u de voorlichting bijwonen? Meld u aan bij het secretariaat van de OVV.
Locatie : hoofdgebouw Merwebolder
Aanvang: 14.00 uur

Klik hier voor de flyer.

* OVV-Nieuws zomer 2022
18 augustus is OVV-Nieuws naar alle leden en overige belangstellenden
verstuurd.
Kijk voor deze uitgave onder het item 'nieuwsbrieven'. 

* Uitleg 'Wet Zorg en Dwang' tijdens groepsvertegenwoordigersoverleg

Client vertrouwenspersonen van ASVZ zullen tijdens het groepsvertegenwoordigers-
overleg uitleg geven over de 'Wet Zorg en Dwang'.
Kijk voor meer informatie onder 'Activiteiten / Agenda'.

* Rabobank Clubsupport: Stem op de OVV!
De OVV doet weer mee aan de Rabo Clubsupport.
Doel dit jaar is: Wim Kos Bewegingstuin locatie Merwebolder.
Bent u lid van de Rabobank Lek & Merwede? Stem dan op ons!

* OVV Nieuws juni 2022 is uit!
Kijk voor deze uitgave onder het item 'nieuwsbrieven'. 

* Ouders en verwanten ontmoeten elkaar tijdens ledenvergadering OVV
Lees hier een impressie van de ledenvergadering.

* Wijziging in statuten en aangepast huishoudelijk reglement
Tijdens de ledenvergadering zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten door de
leden goedgekeurd.
Met deze wijzigingen is ook het huishoudelijk reglement aangepast.
Kijk voor beide stukken onder het item 'ANBI'.

* OVV deelt gratis poffertjes uit aan bewoners
De OVV bestaat 45 jaar!! Dit hebben we gevierd met het uitdelen van poffertjes aan
de bewoners.
Op zaterdag 23 april jl. stond de poffertjeskraam op de Merwebolder en op
zaterdag 7 mei jl. op de Lingebolder.
Kijk onder 'Activiteiten' - Donaties 2022 voor leuke fotocollages.  

* Jaarstukken 2021
Het jaarverslag en jaarrekening over 2021 staan gepubliceerd onder 'ANBI'.

* Picknicktafel voor Merwebolderterrein
De OVV heeft een bijdrage geschonken voor de aanschaf van een picknicktafel op
het Merwebolderterrein. Deze speciale tafel, die geschikt is voor mensen met een rolstoel, is
geplaatst nabij Touwbaan 15 - 17.
Kijk voor meer informatie  'Activiteiten': Donaties 2022. 

* Groepsvertegenwoordiger: iets voor u?
De OVV is op zoek naar groepsvertegenwoordigers.
Bent u ouder, familielid, verwant of bezoekvrijwilliger en wilt u een actieve rol
op de woongroep?
Kijk dan voor meer informatie onder het item 'onze vereniging' : groepsvertegenwoordiger.