OVV ASVZ

Nieuwtjes

Hier vindt u nieuwtjes en ook gebeurtenissen van de afgelopen tijd

NIEUWTJES

 • Uitleg 'Wet Zorg en Dwang' tijdens groepsvertegenwoordigersoverleg
 • Rabobank Clubsupport: Stem op de OVV!
 • OVV-Nieuwsflits juni 2022
 • Ouders en verwanten ontmoeten elkaar tijdens ledenvergadering OVV
 • Wijzigingen statuten en aangepast huishoudelijk reglement
 • OVV deelt gratis poffertjes uit aan bewoners
 • Jaarstukken 2021
 • Picknicktafel voor Merwebolderterrein
 • Pergola voor Grundel 2
 • Ontmoetingsavonden
 • Groepsvertegenwoordiger: iets voor u?

* Uitleg 'Wet Zorg en Dwang' tijdens groepsvertegenwoordigersoverleg
Client vertrouwenspersonen van ASVZ zullen tijdens het groepsvertegenwoordigers-
overleg uitleg geven over de 'Wet Zorg en Dwang'.
Kijk voor meer informatie onder 'Activiteiten / Agenda'.

* Rabobank Clubsupport: Stem op de OVV!
De OVV doet weer mee aan de Rabo Clubsupport.
Doel dit jaar is: Wim Kos Bewegingstuin locatie Merwebolder.
Bent u lid van de Rabobank Lek & Merwede? Stem dan op ons!

* OVV Nieuws juni 2022 is uit!
Kijk voor deze uitgave onder het item 'nieuwsbrieven'. 

* Ouders en verwanten ontmoeten elkaar tijdens ledenvergadering OVV
Lees hier een impressie van de ledenvergadering.

* Wijziging in statuten en aangepast huishoudelijk reglement
Tijdens de ledenvergadering zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten door de
leden goedgekeurd.
Met deze wijzigingen is ook het huishoudelijk reglement aangepast.
Onder het item 'ANBI' kunt u het nieuwe huishoudelijk reglement lezen.

* OVV deelt gratis poffertjes uit aan bewoners
De OVV bestaat 45 jaar!! Dit hebben we gevierd met het uitdelen van poffertjes aan
de bewoners.
Op zaterdag 23 april jl. stond de poffertjeskraam op de Merwebolder en op
zaterdag 7 mei jl. op de Lingebolder.
Kijk onder 'Activiteiten' - Donaties 2022 voor leuke fotocollages.  

* Jaarstukken 2021
Het jaarverslag en jaarrekening over 2021 staan gepubliceerd onder 'ANBI'.

* Picknicktafel voor Merwebolderterrein
De OVV heeft een bijdrage geschonken voor de aanschaf van een picknicktafel op
het Merwebolderterrein. Deze speciale tafel, die geschikt is voor mensen met een rolstoel, is
geplaatst nabij Touwbaan 15 - 17.
Kijk voor meer informatie  'Activiteiten': Donaties 2022. 

* Pergola voor Grundel 2
De OVV heeft aan de woongroep Grundel 2 een pergola met schaduwdoek
geschonken.
Kijk voor meer informatie onder 'Activiteiten': Donaties 2021.  

* Ontmoetingsavonden
De OVV organiseert ontmoetingsavonden voor ouders, verwanten en
vrijwilligers.
Er is veel om met elkaar te bespreken en te delen over het wonen en werken van uw
kind / verwant.
U bent van harte welkom!
Binnenkort zullen wij datums voor deze avonden hier publiceren.

* Groepsvertegenwoordiger: iets voor u?
De OVV is op zoek naar groepsvertegenwoordigers.
Bent u ouder, familielid, verwant of bezoekvrijwilliger en wilt u een actieve rol
op de woongroep?
Kijk dan voor meer informatie onder het item 'onze vereniging' : groepsvertegenwoordiger.