OVV ASVZ

De opbouw van de vereniging

Wie zijn wij?

Vanaf de oprichting op 22 januari 1977 is de ouder-/verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV Merwebolder/Lingebolder) een vereniging die opkomt voor de belangen van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en de daaraan gekoppelde buitenlocaties, hun ouders en andere familieleden/verwanten.

Het uitgangspunt hierbij is, dat kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt centraal staat.

Wij vangen via onze leden signalen op, die wij gebruiken om in gesprek met leidinggevenden van ASVZ oplossingen te zoeken zodat de best mogelijke zorg kan worden gegeven ongeacht of het familieleden van onze leden betreft of niet. Ons motto hierbij is dat met overleg en samenwerking het beste resultaat voor bewoners/cliënten bereikt wordt.

Binnen genoemde locaties is de OVV Merwebolder/Lingebolder de spreekbuis van ouders en verwanten naar raad van bestuur en management. Het bestuur van de OVV heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraden.

Het bestuur van de OVV Merwebolder/ Lingebolder wordt ondersteund door groepsvertegenwoordigers (woongroep) en sectorcontactpersonen (sectoraal). Groepsvertegenwoordigers en sector contactpersonen hebben een signalerende functie en kunnen, zo nodig, namens ouders/verwanten direct overleggen met de teamleiding.

Vanuit ASVZ wordt onze vereniging secretarieel ondersteund.

Onze contributie bedraagt € 34,- per jaar. Nieuwe leden van harte welkom.

Direct lid worden? Klik hier voor een aanmeldingsformulier!

Liever geen lid maar wel onze vereniging steunen? Wordt donateur en vul het formulier in!

Onze financiële gegevens vindt u onder het hoofdstuk ANBI.