OVV ASVZ

Bestuur

De samenstelling van het bestuur en de overleggen

Het bestuur bestaat uit:

Nico Koorn, voorzitter
Marthy Wachtberger, secretaris 
Nico van Delft, penningmeester 
Marjo de Bot, algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Lingebolder

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.