OVV ASVZ

Beleids-werkplan 2019-2020

De ouder-verwantenvereniging (OVV) richt zich op de toekomst.

Het bestuur heeft een beleidswerkplan 2019 – 2020 ‘Blik op de toekomst’ opgesteld.
Tijdens de ledenvergadering d.d. 30 maart 2019 is dit plan met bijbehorend actieplan door de leden goedgekeurd.

Klik hier voor het beleidswerkplan.

Klik hier voor het bijbehorend actieplan.