OVV ASVZ

Adoptielid

Bekend maken wat er leeft in de zorg en onder ouders en verwanten

De OVV streeft ernaar om een ‘Tweede Kameradoptielid’ te hebben om zo de Tweede Kamer te informeren en te laten zien wat er zoal speelt op de werkvloer.

Adoptieleden in chronologische volgorde:

- Jan de Vries (CDA)
- Tamara van Ark (VVD)
- Bas van 't Wout (VVD)
- Mona Keijzer (CDA)
- Anne Kuik (CDA)
- Evert Jan Slootweg (CDA) 

Door wijzigingen van de portefeuilleverdeling binnen de Tweede Kamer zoeken wij regelmatig een nieuw Tweede Kameradoptielid voor de OVV.
Vrijdag 14 februari 2020 komt drs. Joba van den Berg kennismaken als kandidaat Tweede Kameradoptielid.