OVV ASVZ

Adoptielid

Bekend maken wat er leeft in de zorg en onder ouders en verwanten

De OVV streeft ernaar om een ‘Tweede Kameradoptielid’ te hebben om zo de Tweede Kamer te informeren en te laten zien wat er zoal speelt op de werkvloer.

Adoptieleden in chronologische volgorde:

- Jan de Vries (CDA)
- Tamara van Ark (VVD)
- Bas van 't Wout (VVD)
- Mona Keijzer (CDA)
- Anne Kuik (CDA)
- Evert Jan Slootweg (CDA) 

Nieuw Tweede Kamer adoptielid
Mevrouw Drs. Joba van den Berg is het nieuwe Tweede Kameradoptielid van de OVV.
Zij is lid van het CDA. 
Tijdens de ledenvergadering op zaterdag 21 maart 2020 zal zij zich voorstellen aan de leden.