OVV ASVZ

Vergaderschema

Let op! Er kunnen wijzigingen in datum, tijd en plaats voorkomen.

                                 ROOSTER VERGADERINGEN 2020

Algemene ledenvergadering
Door de coronapandemie zal er in 2020 géén ledenvergadering worden gehouden.

Groepsvertegenwoordigersoverleg:
Tijd: 19.30 – 22.00 uur          Plaats: restaurant de Roef, locatie Merwebolder 

Maandag 10 februari 
Onderwerp: uitleg 'cliënt ervaringsonderzoek'

Maandag 11 mei 
Door de coronapandemie is dit overleg niet door gegaan.

Maandag 26 oktober
Ook dit overleg gaat niet door.

Bestuursvergaderingen (19.00 uur in de Brug):
Donderdag 23 januari
Donderdag 5 maart
Donderdag 23 april (GEANNULEERD)
Donderdag 28 mei
Donderdag 2 juli (via MS Teams)

Donderdag 10 september
Donderdag 22 oktober (via MS Teams)
Donderdag 10 december

Overleg Dagelijks Bestuur (14.00 uur kamer OVV):  
Maandag 12 januari
Maandag 24 februari
Dinsdag 14 april (GEANNULEERD)
Maandag 18 mei (GEANNULEERD)
Maandag 22 juni (via MS Teams)
Maandag 31 augustus
Maandag 19 oktober (via MS Teams)
Maandag 30 november

Vergaderingen met Raad van Bestuur (16.00 uur kamer Wim Kos):
Maandag 10 februari
Maandag 6 juli
Maandag 30 november