OVV ASVZ

Vergaderschema

Let op! Er kunnen wijzigingen in datum, tijd en plaats voorkomen.

                                 ROOSTER VERGADERINGEN 2020

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 21 maart 2020 in de Ark, locatie Merwebolder te Sliedrecht.
Aanvang 10.00 uur.

Groepsvertegenwoordigersoverleg:
Tijd: 19.30 – 22.00 uur          Plaats: restaurant de Roef, locatie Merwebolder 

Maandag 10 februari 
Onderwerp: uitleg 'cliënt ervaringsonderzoek'

Maandag 11 mei
Dit overleg heeft een informeel karakter.
Sector contactpersonen gaan in gesprek met hun groepsvertegenwoordiger.
Afsluitend een hapje en een drankje.

Maandag 26 oktober
Onderwerp: nog niet bekend

Bestuursvergaderingen (19.00 uur in de Brug):
Donderdag 23 januari
Donderdag 5 maart
Donderdag 16 april
Donderdag 28 mei
Donderdag 2 juli

Donderdag 10 september
Donderdag 22 oktober
Donderdag 10 december

Overleg Dagelijks Bestuur (14.00 uur kamer OVV):  
Maandag 12 januari
Maandag 24 februari
Maandag 6 april
Maandag 18 mei
Maandag 22 juni
Maandag 31 augustus
Maandag 12 oktober
Maandag 30 november

Vergaderingen met Raad van Bestuur (16.00 uur kamer Wim Kos):
Maandag 10 februari
Maandag 6 juli
Maandag 30 november