OVV ASVZ

Vergaderschema

Let op! Er kunnen wijzigingen in datum, tijd en plaats voorkomen.

                                 ROOSTER VERGADERINGEN 2021

Algemene ledenvergadering
Deze staat gepland voor zaterdag 13 november 2021.
E.e.a. is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. .

Groepsvertegenwoordigersoverleg:
Tijd: 19.30 – 22.00 uur           

Door de coronacrisis zullen er voorlopig geen bijeenkomsten
met groepsvertegenwoordigers worden gehouden.

*) Bestuursvergaderingen (19.00 uur):
Donderdag 21 januari
Donderdag 4 maart
Donderdag 15 april
Donderdag 27 mei
Donderdag 8 juli

Donderdag 2 september
Donderdag 21 oktober
Donderdag 9 december

*) Overleg Dagelijks Bestuur (14.00 uur):  
Donderdag 14 januari
Maandag 22 februari
Maandag 12 april
Donderdag 20 mei
Maandag 28 juni
Maandag 30 augustus
Maandag 11 oktober
Maandag 29 november

*) Vergaderingen met Raad van Bestuur (16.00 uur kamer Wim Kos):
Maandag 15 februari
Maandag 19 juli
Maandag 29 november

*) vergaderingen worden voorlopig digitaal via MS Teams gehouden.