OVV ASVZ

Vergaderschema

Let op! Er kunnen wijzigingen in datum, tijd en plaats voorkomen.

                                 ROOSTER VERGADERINGEN 2020

Algemene ledenvergadering
Door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus is de ledenvergadering
op zaterdag 21 maart jl. niet doorgegaan.
Zodra de situatie rond het virus dit toelaat, wordt een nieuwe datum gepland.

Groepsvertegenwoordigersoverleg:
Tijd: 19.30 – 22.00 uur          Plaats: restaurant de Roef, locatie Merwebolder 

Maandag 10 februari 
Onderwerp: uitleg 'cliënt ervaringsonderzoek'

Maandag 11 mei GAAT NIET DOOR!
Door de maatregelen vanuit de regering ten gevolge van het coronavirus, gaat
dit overleg niet door!

Maandag 26 oktober
Onderwerp: nog niet bekend

Bestuursvergaderingen (19.00 uur in de Brug):
Donderdag 23 januari
Donderdag 5 maart
Donderdag 23 april (GEANNULEERD)
Donderdag 28 mei (GEANNULEERD)
Donderdag 2 juli

Donderdag 10 september
Donderdag 22 oktober
Donderdag 10 december

Overleg Dagelijks Bestuur (14.00 uur kamer OVV):  
Maandag 12 januari
Maandag 24 februari
Dinsdag 14 april (GEANNULEERD)
Maandag 18 mei (GEANNULEERD)
Maandag 22 juni
Maandag 31 augustus
Maandag 12 oktober
Maandag 30 november

Vergaderingen met Raad van Bestuur (16.00 uur kamer Wim Kos):
Maandag 10 februari
Maandag 6 juli
Maandag 30 november