OVV ASVZ

Interviews met......

Stukjes waarin ouders, verwanten of vrijwilligers aan het woord komen

In gesprek met….

Het overleg van groepsvertegenwoordigers wordt enkele malen per jaar gehouden. Op deze bijeenkomsten zijn ook andere leden welkom, zie elders op de website voor meer informatie over de functie van groepsvertegenwoordiger en de data van deze bijeenkomsten. Voor iedereen geldt: Graag vooraf opgeven dat u van plan bent te komen zodat wij voor voldoende ruimte kunnen zorgen.

Bij het groepsvertegenwoordigersoverleg praten we met elkaar over de gang van zaken op de woongroep. Helaas is de tijd beperkt en in een paar minuten kan niet iedereen vertellen hoe het eraan toegaat op zijn of haar woongroep. Welke problemen er zijn, waar men tegenaan loopt; wat is de eventuele oplossing. Hoe vult een ander de participatie en activiteiten in? De bedoeling van deze rubriek is om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

U kunt ons eventueel mailen: ovv@asvz.nl

In gesprek met is een bijdrage van de familie Overduin:

Griet en Willem Bruins, groepsvertegenwoordigers Touwbaan 19

Marjo de Bot, groepsvertegenwoordiger Maria van Oranjestraat 1-3

Cees van Bennekum, groepsvertegenwoordiger van Spinnershoek 1 en 2

Hilly van Hoorne, groepsvertegenwoordiger van Klipper 5